Foto. Leif Arne Moi Nilsen

Foto: Stavanger FrP

Program Stavanger FrP 2019 - 2023

Stavanger FrP mener at kommunen skal prioritere barn, unge og eldre først.

Din stemme betyr noe. Dersom du ønsker å ha mer frihet i hverdagen til å ta egne valg og beholde mer av din egen inntekt, må du stemme FrP 9. september.

Vi er klare til å kjempe for deg. Godt valg!

Dersom du ønsker å lese hele programmet vårt – klikk her.

Med vennlig hilsen
Kristoffer Sivertsen
Leder Stavanger FrP