Jan Henrik Fredriksen og Odd Eilert Persen. Foto.

Foto: FrP - Lone Kjølsrud

Krever sykehusutredning i regjeringsforhandlingene

– Den absolutt viktigste saken for Finnmark i nye regjeringsforhandlinger vil være å få på plass en uavhengig utredning av sykehustjenester i Vest-Finnmark.

Dette var den viktigste saken i årets valgkamp og var en av de sakene som gjorde at vi gjorde et godt valg i Finnmark og Altaregionen spesielt, sier Odd Eilert Persen, leder for Finnmark FrP, og Jan Henrik Fredriksen, avtroppende stortingsrepresentant og politisk nestleder i Finnmark FrP.

– Alta og Finnmark FrP har hatt denne som en av sine fanesaker i valgkampene ved de siste valgene, og jobber for å få på plass et fullverdig akutt-tilbud og fødeavdeling i Finnmarks største by. I tillegg krever oppstart rv93 Kløfta, utvikling av Banak lufthavn for både militær og sivil trafikk, Stamnetthavn i Kirkenes og 420KV linje til Øst-Finnmark, samt Kystriksveien Alta-Kvalsund og Vardø – Båtsfjord. Dette er de viktigste tingene i Finnmark i kommende periode, slår Persen og Fredriksen fast.