Foto av John Karlsen.

Foto: FrP

Godt valg!

Det betyr noe hvem som styrer kommunen du bor i. Ja eller nei til eiendomsskatt avgjøres i dette valget. En stemme til FrP er en stemme mot eiendomsskatt.

FrP vil at du skal få bestemme mer, og kjemper for økt valgfrihet i velferdstjenestene som kommunen tilbyr.

Tilbudet til barna blir bedre om det både er private og offentlige barnehager. Vi vet også at foreldre med barn i privat barnehage er mer fornøyde enn de som har barna i en offentlig barnehage.

FrP vil også at flere eldre skal få friheten til å velge mellom privat eller offentlig hjelp. Eldre skal kunne bytte ut en hjemmehjelp de ikke er fornøyd med.

Det er du som bestemmer hvem som skal styre i din kommune. Det betyr noe hvem du stemmer på. Det betyr noe om du får valgfrihet og mindre skatt. Det betyr noe å få et ja, istedenfor et nei, i møte med kommunen. En stemme til FrP er en stemme for en enklere hverdag.