Foto: Johnny Olaussen

Hemmeligstemplet vurderinger

Den 18.12.2018 vedtok kommunestyret at fakta rundt plassering av flytebrygger i Gamvik skal på bordet. Politisk- og ...

Våre ordførere (Trond Einar og Gunn Mari) har hele tiden feilaktig påstått at saken ligger hos kontrollutvalget. Dette på tross av at jeg til det kjedsommelige har fortalt begge to, at kommunestyret i så fall må fatte et vedtak i saken og bevilge penger dersom kontrollutvalget skal se på saken. Jeg har også vist til at kommunestyret har fattet et vedtak hvor administrasjonen er pålagt å bringe til torgs svar på flere spørsmål. Det har vært som å snakke til veggen.

Den syvende mai sendte jeg mail til rådmann Øyvind Korsberg hvor jeg forventet at vedtaket ble fulgt opp. Dagen etter svarte Korsberg at saken var sendt til juridisk og konstitusjonell vurdering og at jeg skulle få svar nå han fikk tilbakemelding. Den femte august kunne rådmannen meddele at han har fått disse vurderingene, men at de er unntatt fra offentligheten fordi de inngår i en intern saksforberedelse.

Planlagt taktikk.
Av erfaring vet jeg nå at de juridiske vurderingene neppe er god lesning for AP og havnesjef Torfinn Vassvik. Bare ved å lese vedtektene til Gamvik Nordkyn Havn KF og min mail av 08.04.2019 (se vedlagte link), så skjønner man posisjonen ikke ønsker oppmerksomhet rundt saken før kommende kommunevalg.

https://www.frp.no/ditt-fylke/troms-og-finnmark/gamvik/nyheter/2019/07/ap-vant-spillet

Denne måten å neglisjere vedtak som kommunestyret har fattet er ganske vanlig i Gamvik kommune. På samme måte holdt man fakta tilbake da introduksjonsprogrammet for våre flyktninger ikke fungerte under forrige rådmann. Ordfører Trond Einar Olaussen (AP) valgte til og med å sitte stille i båten da Brandvold rettet skriftlige trusler mot en ansatt som ville ta bladet fra munnen.

Avslutningsvis utfordrer jeg dere lesere til å tenke over følgende: Hvorfor stemte APs kommunestyremedlemmer den 18.12.2018 imot å få fakta på bordet angående plassering av flytebrygger i Gamvik?

Som ordførerkandidat for FrP til kommunevalget, er åpenhet i kommunal forvaltning helt grunnleggende for meg.


Gamvik FrP tar makta tilbake til folket.