Foto: Johnny Olaussen

FrP på laget

Alf N. Hansen (SV) ble ordfører etter at FrP, SV og SP undertegnet en valgteknisk avtale. Bjørg-Eva Langås (SV) ble varaordfører.


Undertegnede har fått andre varaplass i formannskapet. Med dette er FrP etter åtte år i kommunestyret tatt inn i varmen. I denne forbindelsen vil jeg rette en stor takk til alle som har stemt FrP. Deres stemmer har bidratt til at vi nå har fått et viktig politisk skifte i Gamvik kommune.

Gjennom åtte år i kommunestyret har jeg brukt unødig mye tid på å fremme lovlighetsklager og få offentliggjort dokumenter som uten lovhjemmel har vært unntatt offentligheten. Tvilsom saksbehandling med manglende og lukkede prosesser har også vært et stort problem. Dette har skapt mye uro. Unødvendig uro. I samtaler med SV har vi sagt at vi må få orden på dette. Her står SV, FrP og SP samlet.

Med andre ord vil 95% at det som har skapt støy stoppe fra og med i dag. Som ombudsmann for Gamvik FrP gleder jeg meg nå og kunne bidra til at vi skal få et åpnere om mer inkluderende samfunn. Men samtidig må vi får ryddet gamle tvilsomme saker av veien. Herunder havnesaken angående plassering av flytebrygger i Gamvik.

SP og SV har i tillegg undertegnet en politisk avtale som FrP ikke er en del av. Men nå vil vi være en naturlig samarbeidspartner i saker som skal behandles og samtidig være tungen på vektskålen i saker hvor partene står mot hverandre.

Gamvik FrP tar makta tilbake til folket.