Foto: Johnny Olaussen

Værveien 101, en skandale

Gamvik kommune skulle bygge fem leiligheter for bolig med bistand til 11.060.213 kroner. Nå viser det seg at to boenheter i Værveien 101 er beregnet til å koste 16.118.709 kroner. FrP vil forlange full gjennomgang av saken og kommer ikke til å støtte skandaleprosjektet.


Helt fra den spede start i september 2017 gjorde FrP det klart at Væreveien 101 ikke er stort nok til 4-5 boenheter. Senere ble det feilaktig hevdet at det var plass til å bygge tre boenheter der. I saksfremlegget i sak 62/18 til formannskapet står det at:  «Værveien 101 vil være kjapp å realisere i løpet av 2019, i et større boligprosjekt for vanskeligstilte og mennesker som trenger kommunal bistand. Dersom det i en tidlig fase er ønskelig med flere leiligheter, kan de knyttes til allerede eksisterende bygg, noe som vil bli langt billigere enn å bygge nytt.» I det samme saksfremlegget ble det hevdet at en i Værveien 101  kunne bygge tre boenheter til 5.908.869 kroner. I tillegg kunne en bygge to boenheter i Værveien 32. Totalsummen for fem boenheter skulle bli 11.060.213. Nå viser det seg altså at to boenheter i Værveien 101 koster 16.118.709 kroner. Kvadratprisen er beregnet til 48.229 kroner og da vil ikke jeg utelukke at prisen vil stige ytterligere. I en slik sammenheng må en enkelt og greit vurdere å bygge nytt.

Så sent som 14. februar i år forsøkte FrP å stoppe oppkjøp av Værveien 101. Vi fremmet følgende forslag til vedtak: «Kommunestyret avviser å behandle saken fordi den er dårlig saksforberedt. Begrunnelse: Det foreligger ingen tegninger av byggene. Det mangler også et helhetlig forslag med fem boliger samlet i ett bygg. Forslaget ble nedstemt med syv representanter fra AP og 6 fra FrP, SV og uavhengig. Dermed ble det kjøp av Værveien 101.

Dagens status viser med all tydelighet at FrP har vurdert saken riktig fra dag èn. Ryddejobben i kjølvannet av fire år med AP ved roret har startet.

Ved å følge linkene under får du en grei oversikt over saksgangen.

https://www.frp.no/ditt-fylke/troms-og-finnmark/gamvik/nyheter/2019/10/formannskapet-7-november

https://www.frp.no/ditt-fylke/troms-og-finnmark/gamvik/nyheter/2019/06/er-dette-korrupsjon


Gamvik FrP tar makta tilbake til folket.