Foto: Johnny Olaussen

Interpellasjon fra FrP

Gamvik FrP har fremmet en interpellasjon angående tildeling av treningstider i Gamvik kommune. Hensikten er å sikre at barn og unge prioriteres før klokken 20.00.