Flere hus. Nabolag. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Eiendomsskatten skal fjernes

Våre hjem skal ikke være skatteobjekter.

Eiendomsskatt er en usosial form for skatt som rammer innbyggerne uavhengig av den enkeltes inntekt og betalingsevne. Derfor kommer Fremskrittspartiet aldri til å akseptere denne skatten.

Harstad FrP vil:
  • Fjerne eiendomsskatten på boliger i løpet av fire år.
  • Fjerne eiendomsskatten på næringseiendommer i løpet av sju år.