Foto av Harstad FrPs toppkandidater foran Kanebogen skole.

Foto: FrP

Ja til ny skole i Kanebogen og på Bergseng

En av våre viktigste prioriteringer er at vi sier ja til ny Kanebogen skole.

Over femti års bruk av bygget, kombinert med lite vedlikehold, gjør at skolebygget er modent for utbytting. Det fortjener barna i Kanebogen skolekrets, og de flinke lærerne og ansatte.

Situasjonen er ikke noe bedre på Bergseng. Der er det altfor dårlig plass for alle elevene, og lærerne har ikke gode arbeidsforhold. Fremskrittspartiet jobbet for at Ervik skole ikke skulle legges ned, da det er denne beslutningen som har skapt kapasitetsproblemene på Bergseng. Skolen er i tillegg nedslitt og dårlig vedlikeholdt. Det er på tide med en ny skole på nordsiden av byen.

For å få råd til disse skolebyggene, sier vi nei til å bruke millioner på ny kino og bibliotek. Dermed kan vi blant annet prioritere både ny Bergseng skole og ny Kanebogen skole. Det er å prioritere det viktigste først, og våre barn er uendelig mye viktigere enn ny kino og bibliotek.

Harstad FrP vil:
  • Bygge ny Kanebogen skole.
  • Bygge ny Bergseng skole.
  • Si nei til å bruke millioner på ny kino og bibliotek.