Foto: Tonni Nylund - Senja FrP

Ja til helårsferge! - Nei til hurtigbåtkutt!

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune innstiller til fylkestinget at det skal opprettes to års helårlig prøvedrift av ferge over Malangen mellom Botnhamn og Brensholmen. For å finansiere dette skal det vurderes tiltak på eksisterende hurtigbåtruter i Senjaregionen, samt andre tilgjengelige virkemidler.

For Senja FrP har det i nærmere 20 år vært viktig å få på plass en løsning med helårsferge over Malangen. Dette er viktig både for reiselivsnæringen, turister, og ikke minst fastboende i regionen. Etter 20 års erfaring med sommerferge på strekningen, har man sett en stadig økende trafikk og populartitet på sambandet. Gjengangeren har vært kapasitetsproblemer og for små ferger. 

Med økende vinterturisme/nordlysturisme og flere destinasjoner i Senja kommune, og Midt-Troms for øvrig, er det svært gledelig at det nå ser ut til å bli helårsferge.

Det som på den annen side ikke er akseptabelt i denne sammenhengen, er fylkesrådets forslag om å vurdere tiltak på eksisterende hurtigbåtruter i regionen for å finansiere dette.

Her har de allerede vist kortene med forslag om å fjerne hurtigbåtrute 4 som går mellom Lysnes-Tennskjær-Vikran-og Tromsø. Forslaget er inntil videre satt på vent, men kan snart bli aktuelt igjen. Vi trenger flere avganger i Senjaregionen, ikke færre! 

Tall fra Troms Fylkestrafikk for 2019 viser at rute 4 er det nest største sambandet i Troms med 23.075 passasjerer. Dette utgjør 8.5% av totalt antall passasjerer på alle rutene for 2019. Deretter kommer rute 3 Tromsø-Skjervøy med 18.639 passasjerer og 6.8% av totalen. Sistnevnte har færre avganger. 

Desidert størst er rute 2 Tromsø-Finnsnes-Harstad med 201.304 passasjerer. 73.9% av totalen som er på 272.360 hurtigbåtpassasjerer i Troms for 2019. 

https://www.tromskortet.no/getfile.php/1328715-1592554494/Fylkesferd/Fylkesferd%202019/TFT_Fylkesferd_2019.pdf?fbclid=IwAR2GZaWM8LkhAPEZnMDAYKm9gsv_iQD44CccdxpCxMw5rhCCbP6EaIcniNk

Selv om et eventuelt kutt av rute 4 erstattes med nytt anløp på Gibostad med flere daglige avganger, vil dette ikke på noen måte være en akseptabel løsning for beboerne på Lenvik-halvøya i Senja kommune som i dag benytter hurtigbåten fra Tennskjær. 

Senja FrP kan ikke akseptere at helårsferge og hurtigbåtruter settes opp mot hverandre på denne måten. Ferge og hurtigbåt er to vidt forskjellige tilbud, og kan i denne sammenhengen ikke sammenlignes. Vi trenger begge deler!