Foto. Tromsø FrP

Foto: Martine Tennholm

Ny E8 bygges uten bompenger

FrP har fått fullt gjennomslag i regjeringen for at ny E8 til Tromsø skal bygges UTEN BOMPENGER.

De fire regjeringspartiene ble enige om dette fredag kveld. Regjeringen har forhandlet om bompenger siden i vår, etter et initiativ fra FrP om å redusere bompengebelastningen for norske bilister.

I forbindelse med disse forhandlingene har Tromsø FrP og Troms og Finnmark FrP stilt krav om at ny E8 til Tromsø må fullfinansieres uten bompenger.

– Dette er en enorm seier for FrP. Vi har vunnet frem og det betyr at E8 skal bygges uten en krone i bompenger, sier 1. kandidat Bjørn-Gunnar Jørgensen. Han er klar på at dette resultatet aldri hadde kommet uten FrP i regjering.

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen er også svært fornøyd med resultatet. Han understreker at det er FrPs deltakelse i regjering som har gitt oss gjennomslag for å fjerne de planlagte bompengene på E8.

– Protestlistene mot bompenger har vi ikke bruk for. Vi ser jo i praksis at det er et sterkest mulig FrP i regjering som faktisk får ned bompengebelastningen, sier Amundsen.

Det er også klart at ny E8 skal bygges langs den såkalte vestre trasé. FrP har hele tiden pekt på østre som den mest fremtidsrettede løsningen.

– Vi vant kampen om bompengene, og da får vi leve med at Høyre vant trasévalget, sier Bjørn-Gunnar Jørgensen.