Foto. Topp tre Åfjord FrP

Foto: Sverre A. Løvseth

Valgprogram 2019 - 2023

Vi ønsker å være med på å skape en levende og attraktiv kommune, en kommune hvor det er godt å vokse opp, og hvor det er trygt å bli gammel. En kommune som legger til rette for næringslivet og ønsker nytenkning velkommen.

Vi ønsker å være med på å skape en levende og attraktiv kommune, en kommune hvor det er godt å vokse opp, og hvor det er trygt å bli gammel. Vi har i flere år gått foran som en sterk kommune, med et aktivt og framsynt næringsliv og en driftig kommuneadministrasjon med høy kompetanse. Vi har beredet grunnen for vekst og utvikling i hele den nye storkommunen!

Vi ønsker en kommune som legger til rette for næringslivet og ønsker nytenkning velkommen. Fremskrittspartiet vil at kommunen skal være en aktiv medspiller for å sikre nye arbeidsplasser i hele kommunen og gode rammevilkår for eksisterende næringsliv. Kort saksbehandlingstid skal være et av kommunens fortrinn i kampen om etablering av ny næringsvirksomhet.

Fremskrittspartiet mener at kommunens viktigste oppgave er å sørge for et tjenestetilbud som gir innbyggerne trygge og gode tjenester, når de har behov for det. Fremskrittspartiet vil jobbe for et lavest mulig skattetrykk, enklere og mer effektiv saksbehandling og en næringsvennlig arealpolitikk.

I FrP er det kort vei mellom den lokale representanten, stortingsrepresentantene og statsrådene. Åfjord FrP vil bruke mye tid på å fremme viktige saker for Åfjord og Fosen til våre statsråder og vil oppnå økt fokus på samferdsel. En stemme på FrP er derfor en stemme for bedre veier!

Åfjord FrP går til valg på eget program basert på våre sentrale prinsipper. Lokalvalg blir ofte et personvalg, men glem ikke de ulike verdivalgene i programmene. Åfjord FrP vil gjerne samarbeide med andre partier, men ikke på bekostning av våre kjernesaker!

GODT VALG!

Her finner du vårt program for 2019-2023.