Foto. Lill Harriet Sandaune

Foto: Elin Eike Worren

Valgprogram 2019-2023

Kjære velger! Trøndelag er et fylke rikt på naturressurser og med mange muligheter.

Vi må jobbe for flere og trygge arbeidsplasser og legge til rette for at enda flere vil bosette seg i Trøndelag. En god skole, god infrastruktur, et attraktivt kollektivtilbud, tilgang til naturen, kulturopplevelser og gode muligheter for næringsutvikling er derfor viktige satsingsområder for Fremskrittspartiet.

Les hele vårt valgprogram her.