Foto. Levanger

Foto: Levanger FrP

Valgprogram 2019 - 2023

Levanger FrP stiller til valg fordi vi har troen på at våre løsninger er de beste for Levanger. FrP ønsker at Levanger skal være en JA-kommune.

Vi må utnytte potensialet som fins i kommunen og utrede gode næringsområder.

Vi må sikre gode kommunale tjenester. Alt dette ønsker vi å klare uten eiendomsskatt, som vi ønsker å fjerne.

Levanger kommune er en mangfoldig kommune, der fjell og fjord, by og land går hand i hand. Derfor er det viktig med politikere som ikke er redde for forandringer, men som tør å tenke nytt.

FrP ønsker å utnytte potensialet som fins i kommunen. Det er også svært viktig å sikre gode offentlige tjenester, som er der for innbyggerne i alle livets faser.

Vi ønsker at private aktører skal få tilby tjenester på lik linje med de offentlige, og at hver enkelt innbygger skal få velge fritt mellom de ulike aktørene uten at det skal koste den enkelte mer.

Les hele vårt valgprogram her.

Godt valg!