Matpakke

Foto: Fremskrittspartiet

Gradert betaling for skolemat

Elin Marie Andreassen mener gradert betaling for skolemat er en god idé. Les hennes leserinnlegg om saken her.

Debatten om gratis skolemat har vært en del av mediebildet den siste tiden. Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre i spissen har nå tatt på seg spanderbuksene og lover dyrt og hellig at gratis skolemat skal bli tilbudt i alle landets kommuner etter valget. Valgflesk eller ei, Fremskrittspartiet mener gratis skolemat ikke er veien å gå. Vi mener at man heller skal satse på lærerne i form av flere og gode lærere, samt videre- og etterutdanning. Løsningen til Arbeiderpartiet er dessverre ikke gratis, tvert om, det vil bare føre til økte skatter og avgifter for familier med skolebarn. 

I Fremskrittspartiet er vi åpen for gode ideer som kan gjennomføres på en fornuftig og praktisk måte. Eldre- og folkehelseminister, Sylvi Listhaug, har foreslått å innføre foreldrebetalt skolemat for å sikre at alle elever for et måltid i løpet av skoledagen. Dette er et godt forslag. Fremskrittspartiet i Trondheim vil derfor oppfordre alle skoler i kommunen vår til å vurdere om de i samarbeid med foreldre, frivillige og andre lokale aktører kan innføre en ordning hvor de tilbyr elevene mat mot foreldrebetaling. Betalingen må være gradert, slik at ordningen ivaretar barn i lavinntektsfamilier. Da kan foreldre velge selv om de vil benytte seg av ordningen til en moderat pris, for å sikre at ungene får et godt og næringsrikt måltid mens de er på skolen. Skolemelkordningen fungerer utmerket. Hvorfor skulle det ikke fungere med mat?

Elin Marie Andreassen
Ordførerkandidat