FrP på stand i Nordre gate.

Foto: Trondheim FrP

FrP får 4 medlemmer i bystyret

Når det nye bystyret i Trondheim konstitueres, blir det med 4 representanter fra FrP.

Fremskrittspartiet fortsetter med 4 representanter i bystyret også i kommende periode. Trondheim og Klæbu blir sammenslått fra nyttår, og det nye kommunestyret er valgt av innbyggerne i begge kommuner. Blant FrPs fire faste representanter finner vi klæbyggen Jomar Aftret.

Følgende personer er valgt som faste medlemmer av bystyret:
Elin Marie Andreassen
Sivert Bjørnstad
Jomar Aftret
Johan Nordbøe

Følgende er valgt som varamedlemmer:
Jan Tore Fladvad
Lars Andresen
Else Måsø
Bjørn Emil Nesset
Sondre Jakobsen
Terje Lillemo
Knut Røe