Helsearbeider og pasient. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP

For dårlig fra AP om Vistamar

Det er vanskelig å forsvare nedleggelse av Vistamar, og derfor klarer ikke AP å fortelle hvorfor de gjør det.

Da bystyret behandlet kommunebudsjettet i desember, kom det uforståelige vedtaket om å legge ned Vistamar. Med den tiden som gjenstår av kommunens leiekontrakt kan dette ha en totalkostnad på rundt 50 millioner ut ifra det vi vet så langt. Kanskje mer. Arbeiderpartiet og flertallet mener de kan gi tilsvarende tilbud i Trondheim, noe som er lite sannsynlig når vi vet at mange drar nytte av de klimatiske forholdene under oppholdet ved Vistamar. Mange har etterspurt skikkelige svar på hvorfor flertallet velger å avvikle et populært tilbud som dette, men disse svarene synes å mangle. Ordføreren er aldeles taus om en beslutning som har stor betydning for folks helse og livskvalitet. Det er betenkelig. Forslaget om å legge ned Vistamar var noe av det jeg brukte mest tid på i mitt innlegg i budsjettdebatten. Her kan du lese et utdrag fra innlegget:

(...) Penger kommer det heller ikke til Vistamar med flertallets forslag. Hva som er den egentlige grunnen til at Arbeiderpartiet og flertallet vil legge ned tilbudet er ikke godt å si. Kvaliteten på tilbudet kan det i alle fall ikke være, når det samlet sett er 92 % av brukerne som opplyser at de helt eller delvis har nådd sine mål for oppholdet, og tilsvarende prosentandel som svarer at de har hatt stort eller svært stort utbytte av oppholdet. Også Vistamar sjøl kan vise til at brukerne har effekt av oppholdet, gjennom testing ved ankomst og avreise. Vi som politikere har fått en rekke henvendelser i denne saken, både via avisa og direkte tilsendt. Og jeg vil gjerne sitere fra et av de brevene vi har fått, fra en person som ble rammet av sykdom høsten 2018, og som senere har hatt opphold ved Vistamar:

“Etter bare 3 uker på Vistamar fikk jeg endelig glemme det forferdelige som hadde skjedd meg helt plutselig i september i fjor. Det som forandret livet mitt, helsetilstanden min. Jeg fikk endelig legge bort sorgen over tapt funksjon og begynte å se fremover, fordi det faglig dyktige, omsorgsfulle og motiverte personalet, masse solskinn og varme i vakre omgivelser hjalp meg videre. Flere enn meg har hatt, og vil kunne få, god hjelp av dette tilbudet. Vær så snill å ikke legge ned Vistamar.”

Denne historien er ikke enestående. Det er mange slike historier, som avsluttes med en innstendig bønn om å opprettholde tilbudet. Som også ansatte, ledelse, studenter og førstelektor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU stiller seg bak. Det er rett og slett vanskelig å forstå flertallets holdning i denne saken (...).
---
Fremskrittspartiet foreslo å legge inn penger i budsjettet til videreføring av Vistamar, og vi har tidligere også foreslått å gjøre tilbudet tilgjengelig for flere, gjennom lavere betalingssatser for de med lavest inntekt. Vistamar har betydd mye for mange, og det er rett og slett trist om dette ikke lenger blir en del av kommunens tilbud. 

Elin Marie Andreassen
Gruppeleder