Foto. FrP logo

Foto: FrP

Klart for årsmøte i Trondheim FrP

Trondheim FrP avholder sitt årsmøte lørdag 25.januar 2020. Møtet finner sted i Håndverkern'n, og starter 13:00.

Lørdag 25.januar er det klart for årsmøte i Fremskrittspartiets lokallag i Trondheim. På agendaen står ordinære årsmøtesaker, som budsjett, regnskap, hovedretningslinjer for driften det kommende året og valg av nytt styre for lokallaget.

Årsmøtepapirer er sendt ut på mail, og vil også bli trykket opp og delt ut i møtet.

Sakspapirer til årsmøtet.

Bystyregruppens årsberetning for 2019, med budsjettforslag for 2019 og 2020.