Foto. FrP logo

Foto: Trøndelag FrP

To fra Trondheim i fylkesstyret

Trondheim fikk to representanter i fylkesstyret etter valgene under helgas årsmøte.

Maria Alseth er nyvalgt organisatorisk nestleder i fylkespartiet, mens Elin Marie Andreassen tiltrer som styremedlem. Styrets sammensetning ser du her:

Leder: Tommy Skatland (Steinkjer)
Politisk nestleder: Terje Settenøy (Nærøysund)
Organisatorisk Nestleder: Maria Alseth (Trondheim)
Studieleder: Merete Utheim (Steinkjer)
Medlemsansvarlig: Bjørn Eidsvoll (Heim)
Styremedlemmer:
Elin Marie Andreassen (Trondheim)
Hege Annette Olstad (Melhus)
Vara:
Morten Haugerøy (Nærøysund)
Nelly Anita Lian (Stjørdal)
Rakel Bjarte-Larsson (Malvik)