Nyvalgt leder

Foto: FrP

Bjørn Emil gjenvalgt som leder

Bjørn Emil Nesset ble gjenvalgt som leder, da Trondheim FrP avholdte sitt årsmøte lørdag 30. januar 2021.

Med seg i styret får han Maria Alseth som nestleder, Inge Bjørnebekk som kasserer og Else Måsø som studie- og medlemsansvarlig. Styremedlemmer i lokallaget det kommende året er Jomar Aftret, Albertina Rusandu og André Marius Grøtte. Varamedlemmer er Sverre Nilsen, Fredrik Steimler og Jorunn Kofoed.

Årsmøtet ble avholdt digitalt, på grunn av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien. Vi håper at vi ved neste årsmøte er tilbake til normalen, og igjen kan møtes fysisk.

Utviklingen med tanke på smitte og restriksjoner vil påvirke aktiviteten også i året som kommer, og det må forventes at vi i en tid fremover må gjennomføre våre aktiviteter digitalt. Styret tar sikte på å avholde minst 5 medlemsmøter i 2021, samt flere temakurs med fokus på ulike områder innenfor Fremskrittspartiets politikk. Dette vil skje i et samarbeid med både fylkeslaget og bystyregruppa.