Elin Marie Andreassen

Foto: FrP

Uhørt økning i eiendomsskatten

For Fremskrittspartiet er saken klar; eiendomsskatten må ned. Det er kanskje den mest usosiale skatten vi har, fordi den overhode ikke tar hensyn til folks skatteevne.

Eiendomsskatten har helt fortjent fått mye oppmerksomhet i den offentlige debatten de siste dagene, i forbindelse med at mange av kommunens innbyggere opplever en uforståelig og hinsides høy økning i eiendomsskatten. Bare til vår egen bystyregruppe er det kommet innspill fra folk som opplever en økning av eiendomsskatten i størrelsesorden 87, 90, 136 og 138 (!) prosent! I tillegg har vi lest i både tradisjonelle og sosiale medier om innbyggere som har fått økninger på mellom 40 og 90 prosent. Dette er helt uhørt!

For Fremskrittspartiet er saken klar; eiendomsskatten må ned. Det er kanskje den mest usosiale skatten vi har, fordi den overhode ikke tar hensyn til folks skatteevne. Det vet både de som i ung alder har arvet en bolig etter sine foreldre, og minstepensjonister som har spinket og spart hele livet for å betale ned boliglånet. Arbeiderpartiet og resten av det politiske flertallet i Trondheim evner ikke å ta dette innover seg, og hevder til og med at eiendomsskatten er en skatt som er presis når det gjelder omfordeling av verdier i samfunnet.

Det eneste som ligner på omfordeling i de tilbakemeldingene som vi i FrP har fått, er at de som bor sentralt får mindre økning og kanskje til og med en liten nedgang, mens de som bor lenger bort fra sentrum får massive økninger. Uten at det på noen måte gjør eiendomsskatten mer sosial. Det blir bare noen kroner økning per dag, ble det sagt fra Arbeiderpartiet da bystyret behandlet kommunebudsjettet. Og det er det samme som gjentar seg hver eneste gang det politiske flertallet trenger penger til budsjettet sitt. De øker eiendomsskatten til vanlige folk, og mener det ikke betyr noe, fordi det bare er snakk om noe kroner per dag. Jeg tror ganske sikkert at mange i disse dager faktisk har stikk motsatt oppfatning.