Foto. Jon Pieter Flølo

Foto: Bamble Kommune

Uklarheter ved salg av kommunale eiendommer

Enigheten var stor da byggingen av Bamble Ungdomsskole ble vedtatt, men nå når det er tid for å selge eiendommer for å frigjøre midler, vil det politiske flertallet vil stikke fra regningen.

På kommunestyremøtet 15.oktober jobbet politikerne seg gjennom en liste av eiendommer som skal selges, og det var mange som ønsket å beholde mest mulig.

Bård Hoksrud undret seg over verdifastsettelse av eiendommene, da flere av disse var oppført med kr.0,- i verdi og ingen besparelse i driftskostnader ved salg.

Monica Arntzen stilte spørsmål vedrørende Sundbykåsa. Hvor blir det av planene for hva området tenkes brukt til isteden for salg, og hvordan foregår driften der nå, med bruk av selskapslokaler og fasiliteter?

Jon Pieter Flølo fikk med seg resten av kommunestyret på å utsette salg av både bedehus og fengsel, frem til hva som er tenkt med resten av bygningsmassen i kvartalet blir avklart.