Foto: Bamble FrP

Bamble FrP vil styrke mat- og helsefag i skolene

Kommunedirektøren i Bamble kommune foreslår å bruke 66 øre pr. elev/dag til skolemat. Bamble FrP mener disse pengene kan brukes langt mer fornuftig.

I oppvekst- og kulturuvalgets møte 28.oktober 2020 behandles kommunedirektørens forslag om å bruke kr.200.000 til en universiell skolematordning for Bambleskolene.


Bamble FrP mener at vi heller bør bruke disse pengene til å styrke budsjettene til mat- og helsefagetså alle skoler kan lage mat i mat- og helsefagtimene.


Gruppemøtet i Bamble FrP 26.oktober 2020 mener dette vil være en langt mer fornuftig bruk av disse midlene.


I tillegg ønsker Bamble FrP å sette i gang en utredning i skolen for å kartlegge problemer knyttet til at barn ikke har med mat på skolen, og eventuelt sette inn langt mer effektive tiltak for å avklare problemstillingen.Dette er en av sakene Cecilie Buer Sørensen og Bamble FrP vil fremme på oppvekst- og kulturutvalgets møte 28.oktober 2020.