Foto: Bamble FrP

Bamble Frp vil utrede felles legevakt på Rugtvedt

Det er uaktuelt å være med i et forprosjekt der kun lokalisering på Heistad skal utredes

På neste møte i helse- og omsorgsutvalget skal politikerne i Bamble vedta en eventuell deltakelse i forprosjekt for utredning av interkommunal legevakt lokalisert på Heistad.


Bamble Frp er sterkt imot at dette skal utredes som eneste alternativ, og vi kommer til å foreslå at Rugtvedt fortsatt skal være en aktuell plassering.


En lokalisering av felles legevakt på Rugtvedt, mener Bamble FrP er en logisk plassering, med tanke på infrastruktur, nærhet til E18 og sentralt plassert i dekningsområdet (Kragerø, Bamble og Porsgrunn).


Bamble Ambulanse sendte inn forslag i september 2020 om at en samlokalisering av legevakttjenesten og ambulansetjenesten vil være gunstig, dette er Bamble FrP helt enige i.På gruppemøtet i Bamble FrP den 26. oktober 2020 vedtok partiet at det er uaktuelt å være med i et forprosjekt hvor Rugtvedt ikke er med som et alternativ for plassering av en felles legevakt. Dette er en av sakene Petter Jørgensen og FrP kommer til å fremme på helse- og omsorgsutvalgets møte 28. oktober 2020.