Erik

Foto: Bamble FrP

Trygg skolevei for barna på Rugtvedt skole

Mens det jobbes med ny gassvei til industriområdene på Rafnes, er det stadig skumle trafikksituasjoner for de som bor på Findal.

I møte i samarbeidsutvalget på Rugtvedt skole 16. september kom det fram bekymringer angående skoleveien fra foreldrerepresentantene på skolen (FAU). Barna som bor i de nye boligfeltene ved Findal opplever stadig skumle situasjoner i mørket med store vogntog og mye trafikk i 40-sona på Findal. I følge FAU og Rugtvedt skole foreligger det ikke planer om G/S-vei, fotgjengerfelt eller fortau.


Bamble FrP mener at vi ikke kan sitte å vente på at ny gassvei står ferdig, barna bruker veien som skolevei nå, og bør oppleve det å ferdes langs veien som trygt.Erik Tveraaen Thomassen kommer, på vegne av Bamble FrP, å foreslå at Bamble kommune utreder trafikksikkerhetstiltak i 40-sona på Findal, slik at barna på Rugtvedt skole kommer seg trygt til og fra skolen, samt når de skal delta på fritidsaktiviteter.