Bård Hoksrud

Foto: NTB scanpix

Hva er gjort på Cocheplassen siden sist?

Flere representanter har vært på befaring blant annet på Cocheplassen, og flere av politikerne fra posisjonspartiene med ordføreren har i flere omganger vært på ballen.

De har lovet at dette skal man ta tak i, for å gjøre noe med problemene som naboer opplever i forbindelse med kommunale boliger blant annet på Cocheplassen hvor både støy, og svært truende og uønsket adferd får holde på uten at det blir tatt tak i til tross for gjentatte lovnader. 


 


Det handler om at kommunen har et ansvar for å bidra til å sikre gode og trygge bomiljø for alle som bor i nærheten av denne typen kommunale boliger.


Dette gjelder jo forhold både på nedre Stathelle og på Cocheplassen. Senest før helgen fikk flere politikere igjen henvendelser fra naboer i området, som opplever at det er aktivitet og oppførsel som skaper utrygghet for naboer og i området rundt.


 


Jeg forventer at lovnadene fra ordføreren og flere andre politikere fra posisjonspartiene om at dette skulle det bli tatt tak i etter informasjonsmøtet som var i fjor. 


 


Derfor ber jeg om at ordføreren svare på hva som er gjort så langt, og hvilke tiltak som nå iverksettes for å rydde opp.