Erik

Foto: Bamble FrP

Har vi ikke igjen penger til skolebarna?

Posisjonen i Bamble har de siste årene brukt flere millioner kroner på å kjøpe både Sundbykåsa og Cudrios gate 3, noe som i tillegg har ført til høye drifts- og vedlikeholdskostnader. Men hva eiendommene skal brukes til og om det i det hele tatt skal generere inntekter, har det vært få tanker om. Blant andre oppgaver som bør prioriteres høyere, mener Bamble FrP at skoleelevene på Rugtvedt må få forsvarlige lokaler.

Ungdomstrinnet flyttes høsten 2021 vekk fra Rugtvedt skole til nye flotte Bamble ungdomsskole. Barnetrinnet blir igjen på Rugtvedt og skolen bytter navn til Rugtvedt Barneskole.


Barneskolen skal fortsatt benytte seg av skolekjøkkenet som har et skrikende behov for oppgradering.
Skolekjøkkenet er i så dårlig forfatning at det bokstavelig talt faller ned. I tillegg er gymsal og garderobeanlegg i svært dårlig stand.


Vi håper at vi kan få med oss posisjonen på å  investere i skolebarnas fremtid og pusse opp lokalene på den “nye” barneskolen.


La barna våre på Rugtvedt barneskole få gode opplevelser i kroppsøving og mat- og helsefaget.
Vi har dyktige lærere i Bamble. La oss også gi de samme lærerne best mulige arbeidsforhold og lokaler.