Foto. Horten FrP

Foto: Horten FrP

Program Horten FrP

Horten FrP vil prioritere det viktigste først!

Horten FrP ønsker å jobbe for størst mulig frihet til den enkelte innbygger gjennom å skape en god og effektiv servicekommune.

Les programmet for Horten FrP 2019 - 2023 her.