Adrian Løvsjø. Foto.

Foto: FrP

– Uansvarlig økonomisk styring

FrP karakteriserte posisjonens pengebruk som uansvarlig i debatten om kommunens budsjett for neste år.

– Kåss og posisjonens prioriteringer er et resultat av et sjøslag posisjonspartiene hadde på utflukt til Stavern, mener gruppeleder i Porsgrunn FrP, Adrian Ness Løvsjø.

Han viser til budsjettforslaget fra FrP, Høyre og Venstre som et langt mer ansvarlig budsjett basert på kunnskap fremfor synsing.

Les hele Adrians innlegg i budsjettdebatten her:
Rådmannen har i alle sine 7 år som rådmann manet til moderasjon, om ikke å øke lånegjelden per innbygger og å føre en bevisst holdning til innbyggernes penger.

Jeg synes det er veldig spesielt at posisjonen, etter en liten luftetur til Stavern, velger å øse bort penger i øst og vest. 20 millioner her og 10 millioner der. Dette går utelukkende på bekostning av lånegjelden og er uansvarlig økonomisk styring.

Det er helt tydelig at posisjonen tilfører sine valgkampbudsjetter. Mens andre partier lever av medlemskontingent og kommunalt tilskudd, har Ap, KrF, Sp og MdG bevilget seg millioner til valgkamputspill som ingen vet hva skal brukes til.

I tillegg ønsker posisjonen å øke innsparingskravene for virksomhetene som til de grader sliter etter årevis med flate kutt. Dette er skremmende! Fremskrittspartiet mener tiden er overmoden for et nytt politisk styre og en ny tankegang i porsgrunnspolitikken.

Det er derfor gledelig at Høyre, Venstre og FrP dette året har samlet seg om et felles budsjettforslag og viser svært tydelig at vi nå er klare for å ta over kommunen ved neste korsvei. Vi setter ansvarlighet og kunnskap i førersetet når vi legger frem vårt budsjettforslag. Vi legger kunnskap til grunn for våre prioriteringer og vår budsjettering, ikke et sjøslag i Stavern.

Porsgrunn FrP mener en økning av eiendomsskatten er totalt feil vei å gå. Vi er avhengige av å gjøre kommunen attraktiv å bo i. I vårt felles budsjettforslag søker vi derfor å redusere eiendomsskatten. Dette er med på å gjøre kommunen mer attraktiv for nye og nåværende innbyggere. Vi ønsker å redusere eiendomsskatten fra neste år og fremover i perioden. Dette viser helt klart at vi er et reelt og godt alternativ til posisjonen som til de grader har gjort seg avhengige av dette dopet.

Vedlikeholdsetterslepet i kommunen er fortsatt høyt. Det er derfor veldig viktig å ta aktive grep for å ivareta vårt ansvar overfor både innbyggerne og egenkapitalen vår. Det er derfor svært gledelig at Høyre, FrP og Venstre sitt budsjettforslag viser ansvar. Ved å vedta dette vil vi kunne gjøre aktive grep for å sikre både nåværende og fremtidige eiendommer.

Administrasjon og byråkrati er noe som til enhver tid må trimmes og optimaliseres, samtidig som innbyggerne må oppleve kommunen som en god samarbeidspartner og sikres et trygt, godt og verdig tilbud. Vi ønsker å fokusere enda mer på moderne og smarte løsninger som kan bidra til å organisere hverdagen på en ny og bedre måte. Kommunal tjenesteproduksjon skal skje med høyest mulig kvalitet til lavest mulig kostnad. Brukerundersøkelser, fritt brukervalg, sammenligninger med andre kommuner og konkurranseutsetting er viktige virkemidler for å optimalisere tjenesteproduksjonen. Fremskrittspartiet jobber for minst mulig byråkrati, effektiv utnyttelse av skattebetalernes penger, service og JA-holdning i kommunen. Kommunen skal si ja til søknader fra innbyggere og næringsliv om de ikke har veldig god grunn til å si nei. Vi tar ombudsrollen alvorlig.

Regjeringen utgått av Høyre, FrP og Venstre ønsker å utvide forsøksordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen. Dette fremmer vi i et verbalforslag, der vi ber administrasjonen forfatte en søknad som legges frem for Bystyret i første møte på nyåret.

Årets mest gledelige sak er NY skole på Herøya. I vårt budsjettforslag begynner vi arbeidet. Herøya og Klevstrand har i en årrekke vært preget av en skole som er gammel og nedslitt. I tillegg til at den ligger på feil side av veien. Opposisjonen ønsker derfor å starte arbeidet med utredning for ny skole på Herøya. Dette vil kunne ende med å gi skole-Porsgrunn et vesentlig løft. Dette har vært en viktig sak for Fremskrittspartiet i mange år. Helt siden 2007 har vi kjempet for ny skole på Herøya, fremmet dette, men blitt nedstemt i Bystyret. Nå har Bystyret sjansen til å se viktigheten av dette.

Kjære ordfører, jeg håper denne dagen fører til at vi får vedtatt et budsjett som tar innbyggerne på alvor, som bidrar til vekst og verdiskaping og at Porsgrunn kommune i fremtiden fremstår som en attraktiv og konkurransedyktig kommune.