Robert Welfler. Foto.

Foto: Joakim Maylove Moltzau

Ja til parkeringsplasser på Franklintorget

– Det er på tide å lytte til næringslivet, sier FrPs Robert Welfler.

De næringsdrivende i brustrøket gikk nylig ut i PD med et samlet krav om at planarbeidet rundt Franklintorget blir satt på vent. Det er et fornuftig forslag, mener Welfler.

– Næringslivet ønsker en utredning om virkningen av at parkeringsplassene blir fjernet. Det synes jeg er et fornuftig forslag. Vi ser jo hvordan det kan gå når kommunen går i gang med planer uten å spørre én eneste fagperson: Den nye sykkelgata som er bygget i nedre del av Storgata imponerer hverken Syklistenes landsforbund eller Trygg trafikk. Det er på tide å lytte til næringslivet nå; de vet hvor skoen trykker, sier han.

FrP på lag med næringslivet

Welfler forteller at Porsgrunn FrP vil spille på lag med næringslivet.

– Det er viktig for oss å bidra til næringsutvikling i kommunen. Det skaper arbeidsplasser og kan bidra til økt tilflytting til Porsgrunn. Da er det viktig at vi tar dem som allerede driver næring i kommunen på alvor; det er ingen som vet bedre enn dem hvilke utfordringer og muligheter vi faktisk har, sier han.

På tide med endring

Welfler står på tredjeplass på Porsgrunn FrPs liste til valget i høst. Han mener kommunen trenger et politisk skifte, og påpeker at nettopp det å lytte til andre tanker enn sine egne har vært mangelvare i den politiske ledelsen i Porsgrunn de siste fire årene.

– Det siste året har 12 ansatte sluttet i kommunens avdeling for Byutvikling. Senioringeniør Einar Barosen er en av dem, og han har stått frem i media og fortalt om blant annet utidig politisk innblanding. Vår mann i kontrollutvalget, Henning Yven, har nå bedt om en granskning av denne saken og det som karakteriseres som «mobbing, trakassering og stor gjennomtrekk». Det håper jeg vi får, sier han.

– Jeg mener dette føyer seg inn i en rekke saker som belyser behovet for politisk endring i Porsgrunn nå. Vi har en ordfører som henger ut innbyggere og nekter de samme menneskene å delta i debatten, og nå viser det seg også at ansatte føler at han blander seg i deres arbeid med saksfremstillinger. Det gjør jo at vi folkevalgte nå lurer på om vi har fått presentert mangelfulle saksfremstillinger, og hvor mange saker dette i så fall gjelder. Sånn kan vi ikke ha det, avslutter Welfler.