Foto. Sandefjord

Foto: Vidar Andersen - FrP

Program 2019 - 2023

Sandefjord FrP sin grunnleggende målsetting er å øke den enkelte innbyggers frihet og trygghet.

Sandefjord FrP er opptatt av at kommunen skal ivareta deg som innbygger ved å sørge for en god omsorg, utdanning og muligheter til et godt arbeidsliv. Du skal føle trygghet for liv, helse og eiendom.

Sandefjord FrP vil at kommunen skal tjene deg som innbygger, ikke motsatt.

Sandefjord FrP vil være din talsperson overfor det offentlige og lokale folkemøter folkeavstemninger, åpne høringer, brukerstyrer og servicekontrakter skal være en naturlig del av en åpen kommunal forvaltning. Som innbygger så bør veien din for å bli hørt være kort.

Sandefjord FrP vil at

  • Sandefjord kommune skal fremstå som en JA-kommune.
  • Sandefjord kommune skal være fremtidsrettet og utvikle seg for å møte fremtidens utfordringer
  • Sandefjord kommune skal tenke og handle forebyggende.
  • Sandefjord kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og gjennomføre de oppgavene den er satt til å løse for sine innbyggere.
  • Sandefjord kommune skal ha som mål å bli den beste kommunen å leve i, særlig innenfor områdene skole, helse og omsorg.

Les hele vårt program her.