Foto. Stig Abrahamsen.

Foto: FrP

Innbyggerne kan ikke tåle alle SVs skatter og avgifter

Fremskrittspartiet avviser SVs krav om eiendomsskatt

Har ikke SV noen grenser for hvor mye Askøyværingene skal betale i skatter og avgifter til kommunen? Det kan nesten virke slik når en leser innlegget fra Ruud og Iversen i Askøy SV, hvor de etterlyser eiendomsskatt til alle askøyværinger. 

For Fremskrittspartiet er det uaktuelt å innføre eiendomsskatt, det er en skatt alle må betale enten direkte på egen bolig eller indirekte gjennom høyere leie. Slik situasjonen er nå, hvor mange har en svært anstrengt økonomi, burde heller SV lagt bort krav om denne usosiale ekstraskatten.

Alle partier på Askøy er enig om at vi trenger større investeringer i vann og avløp, dette er tjenester som finansieres gjennom selvkost, det vil si at VA avgiftene vil øke i tiden som kommer. Alle skulle selvsagt ønske kommunen hadde mer penger, men vi som sitter i kommunestyre kan ikke bare tenke på at kommunekassen skal ha mer penger, vi må tenke på at innbyggerne også trenger en økonomi.

Da vi tok over styringen av Askøy var økonomien ute av kontroll, eiendomsskatten var innført og gikk direkte inn i driften. Administrasjonskostnadene økte med over 40% på tre år, titalls millioner ble brukt på midlertidig løsninger som brakker og mindre tiltak innen skolebygg fremfor å faktisk bygge nytt og foreta nødvendige renovasjoner. Kommunen gikk med underskudd selv med eiendomsskatten. Det var et behov for å få kontroll. Derfor har vi nå et par år med budsjettet som legger opp til at man tar det som er mest nødvendig av vedlikehold.

Det som nå er mulig er å bruke tiltaksmidler fra staten til å øke vedlikeholdet, dette var forøvrig også grunnen til at vedlikeholdet ble økt for noen år siden, da fikk også kommunen tiltaksmidler i forbindelse med oljeprisfallet.

SV sin universalløsning ser ut til å være at innbyggerne skal betale mer og mer. Det er ikke bærekraftig over tid og det er hensynsløs adferd med folks økonomi.

Stig Abrahamsen
Askøy FrP