Foto av Rosalind Fosse.

Foto: FrP

Hadde trodd Askøy AP ville heie på Askøy VGS

Rosalind Fosse svarer Arbeiderpartiet og gjør det klart at vi trenger en bredde i fagtilbudet til yrkesfagelevene på Askøy VGS

Viser til Ap gruppeleder Miriam Haavik sitt innlegg i AV 2 mai om den nye videregående skolen i Myrane. Det er bare trist lesing at AP i Askøy ikke har noen tanker om hva skolen skal inneholde når den står ferdig utbygget. Bredde i tilbudet av yrkesfag er viktig for våre elevers valgtilbud og de er viktige for næringslivet på Askøy og i regionen for å få dekket behovet for nok ansatte med fagkompetanse.

At opplæringskontoret for ventilasjon, membran og taktekking (Stiftelsen Blikkenslagermestrene) ønsker å flytte til nye Åsane VG har jeg full forståelse for. De vil der komme til et sterkt fagmiljø sammen med Tømrer, Betong og mur og rør faget. Ønsker de lykke til og håper de får gode søkertall til linjen.

Er fortsatt rystet over at AP nå plukker yrkesfag vekk fra Askøy VG som nå vil fortsette med kun Tømrerfaget og som kunne i tillegg fått styrket sitt fagmiljø ytterligere med VG2 ventilasjon, membran og taktekking. Hadde her forventet at Askøy AP hadde heiet på Askøy - VGS.

Som skolepolitiker har utvidelse/ny videregående skole på Askøy vært viktig og noe som undertegnede har arbeidet med i over mange år sammen med Roald Steinseide (Varaordfører) som tidligere var utvalgsleder for opplæring og helse i gamle Hordaland fylket. Frp har aldri lagt skjul på at vi hadde ønsket den nye VG skolen på kaien i Kleppestø, da den ville være bedre tilrettelagt i forbindelse med trafikk-knutepunktet for regionen og infrastruktur. For Askøy Frp er den utvidete VG- skolen viktig uansett plassering av hensyn til økt kapasitet for våre elever og for næringslivet på Askøy. Frp håper det fremover blir en større debatt om hvilket innhold den bør ha av fag som dekker næringslivets behov for kompetanse.

Askøy AP vant fram i kommunestyret i forrige periode at den skulle kun utvides og bli værende i Myrane. Ett område de mente var bedre egnet grunnet behovet for verksteder for yrkesfagene som de nå plukker vekk. I tillegg har de sørget for at Askøy kommune nå må leie areal til voksenopplæring og større auditorium til ca 5 mill i året. Dette er driftsutgifter Askøy kommune burde ha brukt på våre grunnskoler.

At AP i fylket og på Askøy nå mener at Askøy kommune skal dekke det meste av infrastrukturkostnadene på over 100 millioner i forbindelse med utvidelsen av skolen og som nå i tillegg plukker vekk fag fra skole er rystende.

AP styrer i dag i Vestland fylke og har i tillegg utvalgsleder for samferdsel fra Askøy. Det er dem vi på Askøy skal forhandle med i forhold til fordeling av kostnader til infrastruktur. Det blir litt for enkelt for Askøy AP og angripe Askøy Frp at det er vi som setter utvidelsen av den VG-skole i fare, istedenfor å arbeide inn mot sine egne i fylket for en bedre fordeling av kostnadene.

Som 12 årig fylkespolitiker så har jeg aldri vært med på at det er kommunen som skal ta så stor del av kostnadene ved en utvidelse som nå.

Rosalind Fosse
Fraksjonsleder for FRP i utvalget for opplæring og kompetanse i Vestland Fylke