Foto av Renate Møgster Klepsvik.

Foto: FrP

Det viktigaste først

FrP sitt budsjett satsar på det viktigaste. Det betyr meir til skule og ingen kutt i årsverk i eldreomsorgen.

Austevoll FrP la i dagens formannskap fram partiet sitt alternative kommunebudsjett. Gruppeleiar Renate Møgster Klepsvik fortel at FrP for 2020 prioriterer det viktigaste.

  • Rådmannen foreslår å kutte 9 årsverk i eldreomsorgen. FrP har andre løysingar der man unngår dramtisk kutt.
  • Nye læreplanar krev fokus i skulen. FrP set av 1.000.000,- meir enn rådmannen til barn og unge
  • Ingen eigedomsskatt på hus og fritidsbustader
  • Lånegjelda har auka mykje så FrP foreslår mindre investeringar enn rådmannen.
  • Barnebustad er eit tilbod som trengs. FrP sett av pengar til det.

Heile budsjettet kan du lese her.

Kommunestyret behandler budsjettet endeleg 19. desember.