Foto. Topp fem Bergen FrP

Foto: Bergen FrP

Program Bergen FrP 2019 - 2023

En kommune for innbyggerne

Bergen FrP mener at en ansvarlig økonomisk styring betyr å vise nøkternhet og evne til å
prioritere primærtjenestene. Bergen kommune har fortsatt potensial for forenkling,
fornying og forbedring. Bergen FrP vil utlyse flere tjenester til private og ideelle
leverandører.

Kommunale inntekter består hovedsakelig av statlige overføringer. Bergen FrP vil arbeide
for at Bergen kommune får beholde en betydelig større andel av egne innbyggeres og det
lokale næringslivets skatteinntekter.

Bergen FrP mener at rehabilitering av skoler og helsebygg skal være blant kommunens
fremste prioriteringer i årene som kommer. Standarden på en rekke bygninger oppfyller
ikke dagens krav.

Les hele vårt program her.