FrP-kommunen i praksis

I 20 år har FrP styrt Os kommune, og levert gode tjenester uten en krone i eiendomsskatt. Nå går Terje Søviknes for ordførervervet i Bjørnafjorden.

Super-Terje er klar for fire nye år

FrP-kommunen Os er en suksesshistorie uten sidestykke. Terje Søviknes styrer en kommune med gode tjenester og solid vekst, uten å kreve inn eiendomsskatt.


Året var 1999 og Os FrP leverte et historisk valgresultat. Med 36,6 prosent ble FrP den store valgvinneren, og dannet flertall sammen med Høyre. Ordfører Terje Søviknes mener at valget ble vunnet på motstanden mot eiendomsskatt.

– Etter flere år med dårlig økonomi var eiendomsskattespøkelset kommet på bordet. FrP sa nei. Vi ville heller omorganisere og effektivisere driften – og det gjorde vi, sier Søviknes.

Effektivisering ga resultater

Det var imidlertid ikke enkelt for Søviknes å få økonomien på stell. Kommunen måtte nedbemanne med 50 årsverk, tilsvarende 7 prosent av de ansatte i kommunen, og konkurranseutsette flere tjenester.

Søviknes sto i spissen for å forenkle både den politiske og administrative styringsstrukturen, og frigjorde kapital gjennom å selge kommunen ut av kraftbransjen og sette midlene i finansmarkedet.

– Endringene vi gjorde har gitt resultater. Under FrP har økonomien vært gjennomgående god. I fjor hadde vi et overskudd på 105 millioner kroner – og det uten en krone i eiendomsskatt, sier Søviknes.
I Kommunebarometeret for 2019 er vi den sjette beste kommunen i landet, og vi er nummer én i Hordaland. Vi har prioritert det viktigste først, og leverer gode tjenester fra vugge til grav.
Foto av Terje Søviknes.

Terje Søviknes (50)

  • Ordfører i Os siden 1999, kun avbrutt av en periode som olje- og energiminister mellom 2016 og 2018.
  • Ble valgt til 2. nestleder i FrP på landsmøtet i 2019.
  • Vestland FrPs førstekandidat til fylkestinget og ordførerkandidat for Bjørnafjorden FrP.

Gode tjenester uten eiendomsskatt

Med unntak av Askøy er FrP-kommunen Os den eneste kommunen i Hordaland som ikke har en eller annen form for eiendomsskatt. Likevel er kommunen rangert helt i toppen på kvalitet i tjenestetilbudet.

– I Kommunebarometeret for 2019 er vi den sjette beste kommunen i landet, og vi er nummer én i Hordaland. Vi har prioritert det viktigste først, og leverer gode tjenester fra vugge til grav, sier Søviknes.

Os har full barnehagedekning, med 15 private og to kommunale barnehager, og det er gjort viktige investeringer i både nybygg og utvidelser av skolebygg. Søviknes er også stolt av at kommunens eldre får et tilbud i nasjonal toppklasse på omsorgssenteret Luranetunet.

– Vi har bygd ut Luranetunet i to omganger, først med 80 plasser i 2001 og siden med 95 plasser i 2017. Siste rapport viser at vi har null ventelister til sykehjemsplass, forteller Søviknes.

Satser på livsglede for eldre

I 2017 sto også den nye Tropehagen ferdig. På omsorgssenteret er bygd 1300 kvadratmeter med palmer, karpedam og bar. Her avholdes det store og små kulturarrangement – ofte i regi av frivillige.

– Vi har også konkurranseutsatt deler av eldreomsorgen i Os, og nå tar vi del i FrPs forsøksordning med statlig finansierte omsorgstjenester. Det har gitt strålende resultater både økonomisk og for brukerne og de pårørende, sier Søviknes.

Ordføreren skryter av samarbeidet med Høyre, og roser de ansatte i kommunen som står på for innbyggerne. Men mest av alt er han takknemlig overfor velgerne.

– Velgerne våre har i 20 år gitt FrP og Høyre flertall i Os. Det har gitt stabil styring, handlekraft og solide resultater. Vi har fått mulighet til å jobbe langsiktig med vekst og utvikling av kommunen, og med en JA-holdning i arealsaker har folketallet økt fra 13 000 til 21 000, sier Søviknes.
Vi vil ha et godt kafé- eller restauranttilbud til alle på Lurane, med både ute- og inneservering for beboere, besøkende, og ansatte. Og ja, det skal selvsagt være mulig å få kjøpt seg et glass vin eller en pils.
Foto av Terje Søviknes.

Store ambisjoner for Bjørnafjorden

Os kommune går nå over i en ny epoke. Fra 1. januar 2020 går Os og Fusa sammen for å danne Bjørnafjorden kommune. Søviknes understreker at FrP er klare for å skape vekst og utvikling i hele Bjørnafjorden.

– Fra dag én skal eiendomsskatten fjernes også i Fusa. Det gir oss et konkurransefortrinn når vi i neste periode skal få flere bedrifter til å etablere seg og skape flere arbeidsplasser, sier Søviknes.

FrP vil arbeide for å utbedre fylkesveien mellom Eikelandsosen og Osøyro. På kort sikt vil Søviknes styrke fergetilbudet, og parallelt etablere et prosjekt for å utrede og realisere en bro over fjorden. I tillegg vil FrP fortsette satsingen på sentrumsutvikling i begge sentra.

– Vi skal også satse tungt på oppvekst, idrett og kultur. Skolestrukturen skal ligge fast, og vi skal bruke kreftene på å skape et godt felles innhold for alle elever, sier Søviknes.

Ordføreren har også nye mål for eldreomsorgen i den nye kommunen. FrP vil skape Norges beste eldreomsorg i Bjørnafjorden, med likeverdige tjenester på begge sider av fjorden. I tillegg vil Søviknes satse mer på matglede.

– Arbeidet med nytt kjøkken er i gang på Luranetunet, men FrP vil skape noe mer. Vi vil også ha et godt kafé- eller restauranttilbud til alle på Lurane, med både ute- og inneservering for beboere, besøkende, og ansatte. Og ja, det skal selvsagt være mulig å få kjøpt seg et glass vin eller en pils, sier Søviknes.