Foto. Nærsnes i Buskerud

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Budsjett (2019) Røyken FrP

Røyken kommune har pekt på at vi skal være en sykkelkommune.

Arbeidet så langt har vist at Røyken ikke i har greid å sette av nok midler, eller vise gjennomføringsevne til å komme i gang med å løse utfordringene med et godt utbygd gang – og sykkelveinett mellom de sentrale områdene i kommunen.

Røyken FrP har vært en pådriver for å sikre fremdrift i reguleringsarbeidet med utvikling av de største områdene våre.

Last ned eller les Budsjett 2019 her
Last ned eller les Røyken FrPs alternative budsjett 2019