Foto. Asker FrP

Foto: Asker FrP

Program for perioden 2019 - 2023

Ett lag - En kommune - Ditt valg!

Ideologi

Asker FrP er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og
vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske
verdier.

Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte
menneskes egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket
er, sammen med familien og eiendomsretten, det grunnleggende i
samfunnet. Alle mennesker er født frie og likeverdige, og skal derfor ha like
rettigheter og plikter.

Les eller last ned program Asker FrP for perioden 2019 - 2023