Foto. Bærum FrP.

Foto: Privat

Løfter lærer-bekymringer til kunnskapsministeren

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati har på initiativ fra Bærum FrPs Sigrid Bradley stilt et skriftlig spørsmål til statsråd Guri Melby om hvordan lærere skal føle seg trygge under koronapandemien.

Styremedlem i Bærum FrP, Sigrid Bradley, jobber til daglig som lærer. Hun er bekymret for smittevernsituasjonen for sine kolleger og den økte arbeidsbelastningen som mange utsettes for. Nå er bekymringene hennes løftet opp til kunnskapsministeren.

– Mange lærere er bekymret for å ta med smitte hjem, og jeg vet om lærere som kjøper munnbind for egen regning for å tørre å gjennomføre undervisning. På lærerforumer på Facebook kommer det også frem flere historier om at lærerne noen steder ikke får lov å bruke munnbind i undervisningen, sier Sigrid Bradley.

Bradley viser også til at mengden inspeksjon i enkelte kommuner er mangedoblet for den enkelte lærer, uten at dette merarbeidet kompenseres.

– Sykefraværet har økt flere steder, og det er nok mye vanskeligere å finne nok vikarer siden mange ikke ønsker å utsette for risiko, eller kun kan ta oppdrag ved en skole av gangen, legger Bradley til.

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati har tatt opp lærernes og den lokale FrP-politikernes bekymringer i et skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Guri Melby (V). Han har blant annet bedt henne svar på om hun vil innføre nasjonale føringer for bruk av smittevernutstyr, og spurt om hvordan hun som ansvarlig statsråd vil sørge for at lærere kan føle seg trygge i yrkesutøvelsen.

– Engasjementet til Sigrid for sine kolleger gjenspeiler de bekymringene som mange lærere har tatt opp på ulike forumer på nettet. Lærerne er noen av de heltene som utsetter seg for daglig risiko for at undervisningen for barn og unge kan fortsette gjennom pandemien, og da er det ekstra viktig at de får nødvendig smittevernutstyr og føler seg trygge på jobb, sier stortingsrepresentant Gulati.

Hele spørsmålet og svaret fra kunnskapsminister Guri Melby (V) kan leses her:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82243