Foto. Illustrasjonsbilde

Foto: Fremskrittspartiet

Et steg nærmere bedre skolehverdag på Dal

Tirsdag 16. juni slo kommunestyret fast at elever og ansatte på Dal har rett på skoler med samme standard som alle andre i kommunen, og etter en tids diskusjon om behovet for utvidet kapasitet har vi nå kommet et steg nærmere å kunne realisere vårt ønske om ny skole i Dalsliene.

Etter at kommunestyret i desember 2019 enstemmig vedtok Fremskrittspartiets forslag om å bygge en 1-10-skole på Dal, har det den siste tiden hersket usikkerhet om hva vedtaket faktisk innebar. FrP har stått fast ved at kommunestyret har vedtatt at det trengs en 1-10-skole, men at kommunen ikke har låst seg til hvor på Dal skolen skal plasseres.

Etter at kommunens skolestrukturutvalg kom i gang med sitt arbeid, har det imidlertid rådet usikkerhet om hvorvidt vedtaket fra desember noen gang ville bli realisert. Signalene fra utvalgets leder m.fl. har pekt i retning av at de kun ville se på plassering av en ny ungdomsskole for å avlaste Råholt ungdomsskole, som er i ferd med å fylles helt opp, mens det har blitt hevdet at det ikke er behov for utvidelse av 1.-7. trinn.

- Som jeg sa på tirsdag, så er det ikke mulig å hevde at kapasiteten på Dal skole er tilstrekklig, sier leder i Eidsvoll FrP, Thomas Jacobsson.

Tilstrekkelig kapasitet?

- Når kommunens administrasjon og skolestrukturutvalget hviler seg på at elevene i dag får undervisningen de har krav på inne i korridorer og brakker, så er det i seg selv et bevis på at kapasiteten ikke er tilstrekkelig. Derfor er jeg glad for at kommunestyret nå har vedtatt at samme standard skal gjelde for alle skoler.

I møtet påpekte Jacobsson at brakke- og korridorundervisning ikke er av tilstrekkelig standard, og kommunestyrets vedtak må derfor sees som en innrømmelse av at skolesituasjonen på Dal har blitt neglisjert over alt for lang tid.
Portrett av Thomas Jacobsson.

- Vi ønsker fortsatt å gi elever og ansatte en ny og moderne skole, sier FrP-leder Thomas Jacobsson.

Bakgrunnen for tirsdagens vedtak, var at skolestrukturutvalget hadde bedt kommunen om å presisere sitt mandat pga. usikkerheten rundt hva som lå i vedtaket fra desember i fjor. FrP og Høyre har hevdet at 1-10-skole er vedtatt, mens posisjonen har stått på at skoleutvalget står fritt til å vurdere om man skal gjøre noe med barneskolekapasiteten på Dal.

Da saken kom til kommunstyret, lå det også ved et forslag som i ytterste konsekvens ville medført at det ikke hadde blitt gjort noen verdens ting med barneskolekapasiteten. Leder Thomas Jacobsson og nestleder Øyvind Blakset i Eidsvoll FrP måtte derfor jobbe sammen med både Høyre og Arbeiderpartiet for å finne en løsning.

To skoler i stedet for én

Løsningen som til slutt sikret fortsatt arbeid med utvidelse av 1.-7. trinn på Dal, ble å gå for at kapasiteten skal utvides ved to skoler i stedet for én. Eidsvoll Ap er klare på at en ny ungdomsskole må plasseres nærmere Råholt, og helst på Manerud, men denne beliggenheten vil være svært uegnet for en ny barneskole. Å finne en løsning med 1-10-skole, som opprinnelig planlagt, ble derfor umulig.

- Selv om FrP helst ønsker en 1-10-skole med de administrative besparelsene dette vil gi, er likevel det viktigste at Dal får en barneskolekapasitet vi kan stå inne for, sier Eidsvoll FrPs nestleder Øyvind Blakset, som også var forslagsstiller for 1-10-skolen i fjor.
Portrett av Øyvind Blakset.

- FrP mener fortsatt at den rette løsningen er å bygge en ny barneskole på østsiden av Dal, sier nestleder i Eidsvoll FrP, Øyvind Blakset.

Ved å fastslå at Dal skal opp på samme standard som resten av kommunen, slipper vi at man legger arbeidet med skolekapasitet lengst sør i kommunen død. Istedet har FrP valgt å fortsatt være fleksibel på beliggenhet, og åpner for at utvidelsen både kan skje ifm. en ny skole i Dalsliene eller som en større utvidelse av eksisterende Dal skole.

- FrP mener fortsatt at den rette løsningen er å bygge en ny barneskole på østsiden av Dal, der også all fremtidig utvidelse naturlig må skje. På denne måten får Dal to nærskoler på hver sin side av stasjonen, samt at elever som i dag bor mot Finstad med nesten gangavstand til Dal kan slippe å dra til Ås skole med en slik løsning, fortsetter Blakset.

En lykkelig slutt på overtid

For Eidsvoll FrP har denne siste prosessen, og usikkerheten om behovet for utvidet barneskolekapasitet på Dal, fremstått som komisk. Elevene har holdt til i brakker og korridorer over lang tid, og situasjonen burde vært godt kjent for kommunens ledelse. I tillegg medfører en stor elevmasse flere ansatte, som også jobber under svært trange kår i skolens administrasjonsbygg.

- Ingen er tjent med at Dal skole fortsetter som før. Enten må en ny skole på plass, for å avlaste den eksisterende skolen, eller så må dagens skole utvides betraktelig for å ivareta arbeidsmiljøet. Uansett så fortjener både elever og ansatte på Dal bedre enn trange kår og korridorundervisning, og vi ønsker fortsatt å gi dem dette i form av en ny og moderne skole, avslutter leder Thomas Jacobsson.