Foto. Eidsvoll FrP

Foto: Privat

Spekulativt av Sp og Ap

Kronikk i avisa EUB om tingretten i Eidvsoll.

Den 27. mai i år kunne Fremskrittspartiet gjennom EUB kunngjøre at en lang tids kamp for tingretten i Eidsvoll hadde lyktes. Den planlagte sammenslåingen av tingrettene på Øvre og Nedre Romerike, med tilhørende sannsynlighet for samlokalisering og flytting til Lillestrøm, ble avblåst takket være Fremskrittspartiets stemmer i Stortinget. Den gang var det stor lokal entusiasme om denne viktige seieren Eidsvoll kommune, og både ordfører og varaordfører var godt tilfreds med FrPs innsats i saken.

Fem måneder senere: Regjeringen har lagt frem sitt forslag til ny domstolsreform, FrP er i samtaler med regjeringspartieneog holdningen fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet er endret. Eidsvoll FrP har gjennom samtaler med både sorenskriver, egen stortingsgruppe og representanter for regjeringspartiene slått fast at Eidsvoll vil bestå som tingrettskommune, men de to rødgrønne partiene har likevel startet en spekulativ mistenkelseskampanje.
25. oktober er nemlig Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ute i EUB og truer med «sentralisering» – partiets kronargument når ingen rasjonelle argumenter holder – dersom FrP og regjeringspartiene finner en felles løsning.

En uke senere, følger partiets justispolitiker Jenny Klinge opp. Hun er «oppriktig bekymret», og kommer med udokumenterte påstander om at en evt. enighet mellom FrP og regjeringspartiene ikke bare vil innebære sentralisering, men også at 4-500 arbeidsplasser vil forsvinne. Jaggu!
I kjølvannet av Sps snuoperasjon overfor FrP, kommer også Ap på banen. 13. november er det varaordfører Hege Svendsen og stortingsrepresentant Sverre Myrli som både anklager oss i FrP for å drive «dobbeltspill», og samtidig gjentar Sps historiefortelling om at arbeidsplasser vil forsvinne.

På dette tidspunktet har vi i FrP allerede fått garantier knyttet til opprettholdelse av lokale arbeidsplasser, struktur og at gjennomføring av rettsprosesser lokalt ikke skal endres. Dette hindrer derimot ikke varaordføreren fra å gjenta påstandene sine enda en gang, kun en uke senere. 21. november er hun nemlig ute igjen, sammen med nevnte Sverre Myrli.

«Sentralisering», tap av arbeidsplasser og påstander om dobbeltkommunikasjon gjentas.
25. november: Én måned etter at Senterpartiet innledet denne serien med spekulative antydninger knyttet til FrPs holdning til tingrettene, kan justispolitisk talsmann Per-Willy Amundsen gjennom Nationen slå fast det vi i FrP har sagt hele veien: Vi skal ikke fjerne ansatte, eventuelle strukturendringer må i fremtiden vedtas av Stortinget og vi stiller krav om minstebemanning ved alle rettssteder. Med andre ord: De spekulative antydningene fra diverse rødgrønne politikere har hele veien vært grunnløse!

Fremskrittspartiet reddet tingretten og arbeidsplassene i Eidsvoll tidligere i år, og mens Sp og Ap nå står på sidelinjen og kommer med lite annet enn spekulativ kritikk i stedet for å gå i konstruktiv dialog med oss, fortsetter vi arbeidet både lokalt og på Stortinget for å sikre tingretten vår og arbeidsplassene – også for fremtiden. Kanskje vil tingretten i fremtiden fortsatt hete Øvre Romerike tingrett, og kanskje vil den hete Romerike tingrett. Det vi derimot vet, er at folk i Eidsvoll fortsatt vil ha sitt eget tingrettslokale her i kommunen. Arbeidsplassene skal bestå, lokale saker skal gå for tingretten her i Eidsvoll, og om det er opp til oss skal ingen sorenskriver eller regjering kunne legge ned dissearbeidsplassene i kommunen vår.

Kjære Sp og Ap: Kan vi legge denne ballen død nå, og jobbe sammen for det som betyr noe, uten å komme med antydninger mot hverandre? Eidsvoll FrP svikter ikke tingretten vår!

Kronikkforfattere:
Thomas Jacobsson (leder, Eidsvoll FrP)
Øyvind Blakset (nestleder, Eidsvoll FrP)
Himanshu Gulati (stortingsrepresentant for Akershus, Viken FrP)
Tor André Johnsen (stortingsrepresentant for Hedmark, Innlandet FrP)