Foto av Anette Elseth.

Foto: FrP

Vil ha døgnåpent bibliotek

– Det er helt avgjørende at bibliotekets tjenester er tilgjengelig når det passer innbyggerne. Derfor mener vi at bibliotekene i Lillestrøm bør være døgnåpne, sier gruppeleder Anette Elseth.

Lillestrøm FrP ønsker å videreutvikle ordningen fra Sørum kommune med selvbetjent bibliotek utenfor ordinær åpningstid, og vil foreslå at denne løsningen skal tilbys ved flere biblioteker i Lillestrøm kommune.

– Vi ser at ordningen med døgnåpent bibliotek i Sørum har ført til at mange flere benytter seg av biblioteket. Som en ny storkommune er det viktig at vi ligger i forkant med digitale løsninger som gjør hverdagen enklere for flest. Derfor vil vi foreslå at bibliotekene i Lillestrøm følger Sørum-modellen, sier gruppeleder Anette Elseth.

Elseth påpeker at den digitale løsningen som er brukt i Sørum er kostnadseffektiv og relativt enkel å implementere. Samtidig vil den styrke brukernes mulighet til å benytte seg bibliotektilbudet, og gjøre tjenesten tilgjengelig for flere.

– For mange er biblioteket en svært viktig kilde til kunnskap og litterære opplevelser. I tillegg har biblioteket gjennom gratisprinsippet en viktig funksjon for å utjevne forskjeller i samfunnet. Derfor må vi sikre at det finnes et godt utviklet tilbud for de som har behov for PC, aviser og bøker, og tilstrebe å gjøre dette mest mulig tilgjengelig, sier Elseth.