Foto: Erland Vestli

Foto: Privat

Nå blir det viktig å prioritere helsehus

I tiden som er gått etter at de første koronasmittede ble avdekket her i Nittedal i begynnelsen av mars kan belastningen på kommunenes helsetjeneste karakteriseres med ett ord: kjempetøff. Utfordringer som ingen hadde kunnet forutse har med ett blitt hverdagen for mange helsearbeidere, og andre som jobber med de nye oppgavene viruset har gitt oss. Dette har i sin tur gitt økt press på helsetjenestene, ikke minst i form av komplekse gjøremål og nye rutiner.

Imidlertid har denne situasjonen rettet søkelyset mot viktigheten av å kunne samle kompetansen for å tilpasse de tjenestene kommunen skal utføre til oppgavene som må løses. Det dreier seg dermed ofte om å tenke nytt, og i alle fall se på dagens opplegg med nye øyne. Nye situasjoner fører ofte til at nye system utvikles, ganske enkelt fordi man ikke har noe valg.

Noen av konsekvensene av dagens situasjon i så måte er at tiden kan være inne til å realisere det flertallspartiene i kommunen gikk inn for før jul, nemlig å sette i gang arbeidet med etableringen av et helsehus. Frp har i lang tid ment at å samle helsetjenestene i form av et sentralt senter for helse- og omsorgstjenester må være et viktig og riktig håndslag til de som trenger slike tjenester.

Et nytt slikt senter i Nittedal kan bli et viktig kompetansesenter for alt fra leger, hjemmetjeneste, psykiatri, fysioterapi, dagaktiviteter til heldøgnsplasser. Enten det dreier seg om økt kvalitet på kommunale tjenester eller smittevern vil dette være viktig for helse, omsorg og mestring. Det å samle helsetjenestene i ett bygg vil kunne skape profesjonelle fagmiljøer og ikke minst gi helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Altså rett behandling til rett tid på rett sted.

Det bør også vurderes om enheten for kommunal øyeblikkelig hjelp/døgnopphold bør inngå i det nye helsehuset. Kommunen har ansvar for å gi slik hjelp, og denne tjenesten skjer i dag i samarbeid med Lørenskog, Enebakk og Lillestrøm kommune i KAD Lillestrøm.

Dagens helseutfordringer og kompleksiteten i helsevesenet er en stående invitasjon til økt samhandling. Dette krever i sin tur både kreativitet og nytenkning. La oss i tillegg prøve å bruke koronasituasjonen til å tenke nytt og se på nye løsninger. Da fremstår helsehus som et tiltak som både kan være svaret på mange av de spørsmål som i dag stilles, i tillegg til å være det beste håndslaget vi kan gi bygdas eldre eller pleietrengende.

Når koronaen endelig er bekjempet bør derfor dagens politiske partier jobbe videre med realiseringen av et slikt helsehus. Da viser de også at de har lært noe av den vonde tiden vi er inne i, og makter å snu situasjonen til noe som gagner hele kommunen.