Foto. Liv Gustavson og Julianne Ofstad

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Forslaget kommer fra Viken FpU

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å innføre et prøveprosjekt med å la helsesykepleier henvise til BUP.

– FrP mener det er viktig at alle barn som trenger hjelp har en voksenperson å gå til. For mange barn og unge er det helsesykepleieren som er den person de tør å henvende seg til. Spesielt fordi barn og unge ofte ikke har et tilsvarende tillitsforhold til fastlegen, sier fraksjonsleder i helsekomiteen, Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet.

Helsesykepleier har et bedre grunnlag

I dag er det bare legen som kan henvise til Barne- og ungdomspsykiatrien. Bruun-Gundersen mener at helsesykepleiere ofte har et bedre grunnlag for å vurdere dette enn legen.

– Helsesykepleieren på skolen eller helsestasjonen har ofte bedre tid til å bli kjent med barnet og bygge et tillitsforhold. Derfor mener FrP at helsesykepleier kan være i minst like god stand som leger til å vurdere hvorvidt barnet trenger en henvisning til BUP. Derfor bør de ha mulighet til å henvise direkte, fortsetter Bruun-Gundersen.

Starter som prøveprosjekt

Forslaget som ble vedtatt av et enstemmig Storting går ut på at det først skal iverksettes et prøveprosjekt.

– Vi ønsker å gjennomføre et prøveprosjekt for å se om dette er måten vi senker terskelen for barn og unge til å søke hjelp. Om prøveordningen gir positive resultater må vi vurdere om det skal bli en permanent ordning, sier Bruun-Gundersen.

Forslaget kommer fra Viken FpU

Det har vært et ønske fra flere av fylkeslagene i Fremskrittspartiet at helsepsykepleier skal få lov til å henvise til barne- og ungdomspsykiatrien. De kan nå glede seg over at forslaget har fått enstemmig støtte i Stortinget.

– Denne ideen kommer opprinnelig fra Viken FpU, Viken FrP fremmet dette som en resolusjon på Landsmøtet i 2019. Dette viser at veien fra en god ide til faktisk, politisk gjennomslag er liten sier fylkesleder i Viken FrP Liv Gustavson og formann i Viken FpU Julianne Ofstad.