Foto. Harald Espeset

Foto: Ullensaker FrP

Ullensaker - en robust kommune

Det verserer mange historier om hvordan kommunen i sin tid havnet på ROBEK

Fakta er at politikerne kunne unngått det om de hadde villet; Ullensaker/Nannestad/Gjerdrum solgte Gjermå E-verk på slutten av 1900-tallet, og Ullensakers andel ble 120 mill kroner. Fremskrittspartiet ville bruke av disse til å betale renter og avdrag, og unngå den berømte Robek-lista, men dette stemte samtlige andre partier i mot. Dette gjorde at første oppgave Espelund fikk når han overtok som ordfører i 2003, var å ta kommunen bort fra statlig styring, og lykkes allerede i 2004.

Ser vi på regnskapstallene fra år 2000, og til i dag, så har Ullensaker altså gått med overskudd i 16 av 19 år, og tilsammen har kommunen gått med overskudd på 595 millioner kroner i perioden 1999 til 2018. Ullensaker har i dag over 320 millioner kroner på fond. Dette viser at Ullensaker er en robust kommune, og selv om økonomien går opp og ned, er det behov for at kommunen styres med stramme tøyler.

Ullensaker kommune har altså med Frp-ordfører gått med over 1/2 milliard i overskudd. Dette er midler som er gått til å reinvestere i kommunens skoler, sykehjem, og mye annet en kommune som Ullensaker trenger. Vi er i en unik situasjon grunnet vår hovedflyplass. Ullensaker vokser og det må investeres. Resultater er levert, samtidig som skatte- og avgiftstrykket er holdt på et av landets laveste nivå.

Politikerne bestilte en gjennomgang av kommunens økonomi fra Agenda Kaupang. Resultatet ble en anbefaling med effektivisering på 80 millioner per år. Så fikk enhetsledere, avdelingsledere, tillitsvalgte og mange andre nedover i systemet i oppgave å se på forslag. Når administrasjonen var ferdige så man at kommunen kan effektivisere ytterligere, helt opp til 494 millioner om ønskelig. Når kommunens budsjett er på ca 2,6 milliarder er dette en situasjon som er håndterbar. Dagens posisjon vil kunne lage gode budsjetter også kommende år, uten å øke skattene. Å innføre eiendomsskatt vil være å vise politisk inkompetanse.

Blant tiltakene som er satt i verk er;
  • Kuttet i investeringer. (AP stemte i mot)
  • Reduksjon konsulentkjøp 15 mill kr i 2019.
  • (Vi kan kutte 10 % av det vi kjøper eksternt. Dette kan gi effekt på 58 millioner)
  • Reforhandlet leieavtale på Gystadmyr Bo- og Aktivitetsenter, årlig besparelse 8 millioner.
  • Vi fikk en økning i 2018 på 35 millioner i skatteinntekter pga veksten.
  • Kommunen har store tomtearealer til en verdi som i seg selv kan slette all gjeld.

Posisjonen har fått drevet kommunen innenfor de rammene vi har hatt. Vi oppfyller alle offentlige krav, og vi advarer sterkt mot å innføre eiendomsskatt på bedrifter i størrelsesorden 100 millioner, samt faren for senere å få dette også på private boliger, (selv om det visstnok ikke skal skje…) Vi frykter at når Arbeiderpartiet har brukt opp pengene fra eiendomsskatt på næringseiendom, er boligbeskatning neste steg. Det er bare se hva som er gjort i andre kommuner på Romerike.

Dette kan høres litt ut som skryt, og det er det nok litt også, men vi er stolt over å ha fått til alt dette. Vi anbefaler å følge nåværende kurs, og ikke begynne å eksperimentere med skattebelastning vi ikke trenger.

GODT VALG!

Lars Aasgaard og Harald Espelund, listekandidater for Ullensaker Frp