En trygg og varm eldreomsorg

Stadig flere vil trenge pleie- og omsorgstjenester i årene som kommer. Fremskrittspartiet vil legge til rette for at eldre får valgfrihet og en verdig alderdom.

Fremskrittspartiet mener det er galt når andre partier reduserer tilbudet til eldre. Vi ønsker å legge til rette for at de som ønsker det, skal få frihet til å bo hjemme så lenge som mulig. Samtidig skal et godt sykehjemstilbud stå klart når behovet melder seg.

Eldremilliard

Eldreomsorgen trenger et løft. Derfor setter vi av en egen eldremilliard til å løfte kvaliteten. I dag varierer den stort fra kommune til kommune. Vi vil derfor flytte ansvaret for eldreomsorgen fra kommunene til staten, slik at ikke postnummeret ditt skal være avgjørende for om du får en god eldreomsorg eller ikke. Fremskrittspartiet sier tydelig nei til Lotto-tilstander i eldreomsorgen.

Eldre skal ikke lide av underernæring

En rapport fra Helsedirektoratet viser at hele 44,4 prosent av dem som bor på sykehjem er underernært, eller i ferd med å bli det. I 2020 døde 1.218 beboere på sykehjem med sult eller underernæring som en av dødsårsakene. Det mener Fremskrittspartiet er helt uakseptabelt. Derfor foreslår vi en ernæringsreform i eldreomsorgen. Kjøkkenet skal tilbake på sykehjemmene. God mat og matlukt løfter matlyst og appetitt. Eldre skal ikke lide av underernæring på norske sykehjem.

Visste du at mer enn 40 prosent av eldre på sykehjem lider av underernæring?

Vil bygge flere sykehjemsplasser

Det er behov for flere sykehjemsplasser. Mens regjeringen legger opp til stans i byggingen av sykehjem, foreslår Fremskrittspartiet å styrke tilskuddsordningen for sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Det vil føre til at det bygges flere sykehjemsplasser. Ensomhet har blitt en stadig større utfordring, særlig som følge av pandemien. Derfor setter vi av midler til å få på plass gode tilbud som skal bekjempe ensomhet.

Vil bevare eldreombudet

Det er behov for flere sykehjemsplasser. Mens regjeringen legger opp til stans i byggingen av sykehjem, foreslår Fremskrittspartiet å styrke tilskuddsordningen for sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Det vil føre til at det bygges flere sykehjemsplasser. Ensomhet har blitt en stadig større utfordring, særlig som følge av pandemien. Derfor setter vi av midler til å få på plass gode tilbud som skal bekjempe ensomhet.

Helse og eldreomsorg 7 134 317 000
Eldremilliard 1 000 000 000
Rehabilitering av sykehjemsplasser og tilskudd til sykehjemskjøkken 1 320 600 000
Eldreombudet 5 817 000
Psykisk helsehjelp til eldre 25 000 000
Tilskudd for frivillige organisasjoner med tiltak mot ensomhet i alle aldersgrupper 50 000 000
Leve hele livet 43 000 000
Tilskudd lavterskeltilbud for personer med demens 5 000 000
Løvemammaenes Bære sammen 900 000
Raskere metodevurderinger 10 000 000
Innkjøp av medisiner 300 000 000
Intensivplasser 200 000 000
Kjøp av ledig kapasitet hos private 300 000 000
Døgnplasser i psykiatrien 200 000 000
Styrke sykehusbudsjettene 1 100 000 000
Kutte egenandelstaket med 500 kr 812 000 000
Etablere 100 nye LIS1-plasser 150 000 000
Helse Midt-Norge RHF, investeringslån til modernisering av Ålesund sjukehus 840 000 000
Styrke basistilskuddet fra 1. januar 240 000 000
Tilskudd til rus- og psykisk helsehjelp gjennom fritt behandlingsvalg 400 000 000
Mental Helses hjelpetelefon 30 000 000
Frelsesarmeens rusomsorg 2 000 000
Avtaler med norske produsenter av smittevernutstyr 100 000 000
© Colourbox

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.