Reklamevegg med "FrP 40 år". Foto.

Fremskrittspartiets historie

I april 2018 er det 45 år siden Fremskrittspartiet ble stiftet. Det var Anders Lange som stiftet sitt parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Partiets utgangspunkt var en protest mot staten, politikerne og monopolets makt. Anders Langes stiftelsestale 8. april 1973 satte forbrukerne og skattebetalerne i fokus, og hadde som mål å komme til livs sløseriet og statlig maktmisbruk som gikk utover folk flest.

Siden stiftelsen har Fremskrittspartiet hatt stor betydning for norsk politikk, og politikkens utvikling følger tett med partiets historie. Partiets formann gjennom 28 år, Carl I. Hagen, var sentral i den norske politikken helt fra han startet i 1978 til Siv Jensen ble partiets nye formann i 2006.