Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP

FrP i regjering

2013 - d.d.: I regjering for en enklere hverdag.

Høsten 2013 skjedde det historiske: Fremskrittspartiet fikk regjeringsmakt for første gang i en borgerlig mindretallsregjering sammen med Høyre, med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Regjeringen tok Norge i en ny retning etter åtte år med rødgrønt flertallsstyre. En enklere hverdag for folk flest er satt høyest på agendaen, sammen med forenkling., forbedring og fornyelse av det offentlige Norge til det beste for folk flest.

Regjeringen igangsatte flere reformer, blant annet modernisering og effektivisering av offentlig sektor, en kommunereform som vil levere bedre tjenester til innbyggerne og en bomreform som søker å redusere kostnadene for bilistene ved bruk av veier. I tillegg er holdningene i det offentlige endret, med hensikt om å skape en enklere hverdag ved å tillate byggesøknader og lokalt selvstyre fremfor statlig sentral kontroll. Dette vil være reformer som vil merkes hver eneste dag for folk flest og bedrifter, og som ruster Norge for fremtiden.

I 2017 ble Fremskrittspartiet historiske nok en gang, da den borgerlige regjeringen ble gjenvalgt. Denne gangen ønsket også Venstre å tre inn i regjeringssamarbeidet. I januar 2018 var regjeringsforhandlingene over, og FrP, Høyre og Venstre kunne legge frem sin felles regjeringsplattform for de neste fire årene.

Her kan du lese mer om hva vi har gjort i regjering: https://www.frp.no/frp-i-regjering/frp-i-regjering.

Regjeringsplattformen 2017 - 2021 finner du her.