FrP i digitale medier

Fremskrittspartiet benytter digitale medier for å skape en åpen debattarena og diskutere politiske saker. 

Partiet er tilstede på Facebook og Twitter, du kan finne våre offisielle sider i tillegg til nettsiden nedenfor.

Klikk her for å komme til vår Facebook-side.

Klikk her for å komme til vår Twitter-side.

Fremskrittspartiet ønsker å informere alle interesserte om aktuelle nyhetssaker, informasjon om våre viktigste saker og annen viktig informasjon. Vil vil derfor kontinuerlig oppdatere innholdet på våre sider, og tilgjengeliggjøre god informasjon for alle.

For å sikre en god informasjonsflyt på nettsiden vil det til enhver tid være de 100 mest aktuelle nyhetssakene som ligger ute på våre nettsider. 

Har du tekniske spørsmål eller innspill til nettsiden kan du sende e-post til vår IT- og WEB-ansvarlig på bib@frp.no