Anders Anundsen (1975) er justis- og beredskapsminister samt sentralstyremedlem i FrP. Han er utdannet jurist og ble valgt inn på Stortinget første gang i 2005. Den tidligere FpU-lederen markerte seg sterkt som leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i forrige stortingsperiode, da komiteen behandlet en rekke saker som fikk stor oppmerksomhet i media.

Foto: Ilja C. Hendel

Som justis- og beredskapsminister har Anders Anundsen først og fremst et sterkt fokus på innbyggernes trygghet og sikkerhet. Siden han tiltrådte som statsråd har 39-åringen gjennomført en rekke av FrPs løfter fra tiden som opposisjonsparti. 700 nye polititjenestemenn og kvinner, leieavtale om fengselsplasser i utlandet og nærpolitireformen for å nevne noe. 

10 saker som er gjennomført i regjering:

  • Tidenes politisatsing. Regjeringen har sørget for over 1000 flere politiutdannede gjennom sine budsjetter. Totalt mer enn 1400 flere årsverk i politiet. 
  • Utvider soningskapasiteten med over 550 nye plasser, derav 242 leide fengselsplasser i Nederland.
  • Nærpolitireformen rulles ut i 2016.
  • Fjernet foreldelsesfristen på drap, voldtekt og seksuell omgang med barn
  • Utvidet kapasiteten ved utlendingsinternatet på Trandum med 90 lukkede plasser og vedtatt bygging av utreisesenter på Gardermoen.
  • Vedtatt og bestilt 16 nye redningshelikoptre som innfases fra 2017.
  • Rekord i uttransport av personer som oppholder seg ulovlig i Norge, hvorav ca 40% kriminelle. 
  • Opprettet en «cold-case»-gruppe i Kripos som skal etterforske uoppklarte saker. 
  • Sørget for tilgang til pansrede kjøretøy for samtlige politidistrikt.
  • Styrket PST kraftig med både mer penger og nye stillinger. 

Anders Anundsen